ميز کار زير فريزر ١۵٠ داخل و رويه نگير شرکت KMC

خانه          ميز کار زير فريزر ١۵٠ داخل و رويه نگير شرکت KMC

ميز کار زير فريزر ١۵٠ داخل و رويه نگير شرکت KMC

برای قیمت تماس بگیرید

ابعاد : 150 * 80 * 90

توضيحات : 

  • تمام استيل
  • موتور 1/2 کوبيگل
  • داخل و رويه نگير
  • ضخامت لوله مسی 1/5 ميلی متر
  • ضخامت ورق 0/8
02634825311 09126610672