سرخ کن ١٧ ليتری با سبد ايرانی شرکت KMC

خانه          سرخ کن ١٧ ليتری با سبد ايرانی شرکت KMC

سرخ کن ١٧ ليتری با سبد ايرانی شرکت KMC

ابعاد : 115 * 39/5 * 76/5

توضيحات : 

  • دارای شير کنترل ايتاليايی اصلی
  • حوضچه روغن تماما نگير از ورق ضخيم
  • قابليت تغيير دما از ۶٠ الی ٣٠٠ درجه سانتيگراد
02634825310 02634825311