09126610672 - ۰۲۶۳۴۸۲۵۳10

گریل ذغالی ۹۰

گریل ذغالی ۹۰

مدل : تخت

عرض : ۹۰

در انواع کروم-فولاد-تفلون گریل روغنی مخصوص پخت انواع استیک و برگر به شیوه روغنی استفاده , کمترین مصرف گاز و بدنه تمام استیل