09126610672 - ۰۲۶۳۴۸۲۵۳10

فر پیتزا ریلی مدل PL55

فر پیتزا ریلی مدل PL55

فر ریلی پیتزا

عرض: ۵۰ سانتیمتر

تعداد پخت: ۱۲۰ عدد پیتزاى ۲۳ سانتیمترى

قدرت حرارتی : ۵۵۰۰۰ کیلو کالری

انرژی : برق و گاز شهری و کپسولی