خمير پهن کن طرح ايتاليايی دهنه 4٠ شرکت KMC

خانه          خمير پهن کن طرح ايتاليايی دهنه 4٠ شرکت KMC

خمير پهن کن طرح ايتاليايی دهنه 4٠ شرکت KMC

13,500,000 تومان

ابعاد : 62 * 54 * 56

توضيحات : 

با شش ماه گارانتی