09126610672 - ۰۲۶۳۴۸۲۵۳10

سرخ کن صنعتی

سرخ کن صنعتی

مدل : kmc
عرض : ۵۰
سایز: ۱۷ لیتری و ۲۰ لیتری دو لگنه با شیر اصلی جهت سرخ کردن مواد غذایی با سرعت بیشتر , دارای بدنه تمام استیل و توان حرارتی از ۶۰ تا ۱۹۰ درجه سانتی گراد